Pravilnik Občine Nazarje o oddaji evidenčnih javnih naročil - UG SO, št. 57/2016

Predpisi, na katere predpis vpliva