Domov Uradne objave Občinski predpisi

//Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Nazarje

Predpisi, na katere predpis vpliva