Dobrodošli ...

Z veseljem vas pozdravljamo na prenovljeni spletni strani Občine Nazarje. Naš namen ostaja dvojen: predstaviti občino in njene glavne značilnosti vsem, ki je še ne poznajo in jih vljudno povabiti na obisk, hkrati pa preko spletnih strani tekoče informirati naše občanke in občane o vsem, kar se v občini dogaja. Občanom želimo v največji možni meri olajšati komuniciranje z občinsko upravo. Sodobne tehnologije so nam lahko pri tem v veliko pomoč, prihranijo nam dragocen čas in odvečne stroške. Z objavo predstavitvenih filmov Občine Nazarje v angleškem in nemškem jeziku želimo podati čim več informacij o nas tudi tuje govorečim obiskovalcem in jih povabiti v naše okolje znano po kulturnih in naravnih znamenitostih ...več o tem

Obnova mostu v Šmartnem

15.07.2014

Vse uporabnike lokalne ceste LC 282011 Šmartno – Brdo – Zgornje Podbrežje, da bo predvidoma v času med 23.7.2014 in 4.9.2014 potekala obnova mosta preko Drete. V času izvedbe del bo urejen obvoz po LC 282011 Šmartno, Brdo Zgornje, Podbrežje v smeri Podprežje in po LC 282061 Spodnje Kraše, Brdo v smeri Spodnjih Kraš ...več o tem

Mateja prišla do polfinala

19.06.2014

Ime nazarske občine s svojimi dosežki širom Slovenije zastopajo občani, tako starejši kot mlajši, na različnih prireditvah in tekmovanjih. Eno od dogajanj, ki se je odvijalo v pomladanskem času na Planet TV, je bilo tekmovanje za zlato točajko oddaje Raketa. Mateja Lever iz Šmartnega ob Dreti je uspešno zastopala nazarske barve in se prebila do polfinala ...več o tem

NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe za pridobitev solastniškega deleža - nepremičnina v k.o. Bočna

10.06.2014

Občina Nazarje, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za pridobitev solastniškega deleža v višini idealnega deleža 26,27 % na nepremičnini, parc. št. 832/3, k.o. 941-Bočna, ki v naravi predstavlja okoljsko javno infrastrukturo ...več o tem

Svet ustanoviteljev razpravljal o več pomembnih vprašanjih

03.06.2014

Na drugi seji se je v petek, 23. maja, v Nazarjah sestal svet ustanoviteljev Javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom (JZ ZSZD) Nazarje, v katerem so župani vseh občin ustanoviteljic. Seznanili so se s potekom mandata v. d. direktorice Darje Es, govorili so še o vzrokih za izgubo javnega zavoda. Sklenili so, da bodo o tem kakor tudi o finančnem načrtu dokončno odločali na eni prihodnjih sej, ko bodo znani tudi predlogi ukrepov za izboljšanja stanja zavoda ...več o tem

Krajevna skupnost Kokarje obeležila krajevni in lončarski praznik

30.05.2014

V soboto, 24. maja, je bilo v Kokarjah praznično. Pripravili so lončarski praznik in hkrati obeležili tudi krajevni praznik. Tega so imel doslej v mesecu novembru, v spomin na zgodovinske dogodke, pa so ga prestavili v maj ...več o tem

Pretresljiv film o ukradenih otrocih

29.05.2014

V domu kulture v Nazarjah je nedavno potekala projekcija filma režiserke Maje Weiss z naslovom Banditenkinder - slovenskemu narodu ukradeni otrocih. Film je nastal na pobudo Društva taboriščnikov – ukradenih otrok, pripoveduje pa o usodi otrok, ki so jih med drugo svetovno vojno Nemci odvzeli staršem in jih poslali v Nemčijo, kjer so jih razdelili po družinah. Iz Slovenije je bilo odpeljanih in za ponemčenje namenjenih 650 otrok, starih od nekaj mesecev do 18. let ...več o tem

IskanjeVrbovskeNovice-2013-02Naslovnica160.jpg

Prostorski informacijski sistem občin

Jamstvo za mlade banner