Dobrodošli ...

Z veseljem vas pozdravljamo na prenovljeni spletni strani Občine Nazarje. Naš namen ostaja dvojen: predstaviti občino in njene glavne značilnosti vsem, ki je še ne poznajo in jih vljudno povabiti na obisk, hkrati pa preko spletnih strani tekoče informirati naše občanke in občane o vsem, kar se v občini dogaja. Občanom želimo v največji možni meri olajšati komuniciranje z občinsko upravo. Sodobne tehnologije so nam lahko pri tem v veliko pomoč, prihranijo nam dragocen čas in odvečne stroške. Z objavo predstavitvenih filmov Občine Nazarje v angleškem in nemškem jeziku želimo podati čim več informacij o nas tudi tuje govorečim obiskovalcem in jih povabiti v naše okolje znano po kulturnih in naravnih znamenitostih ...več o tem

Javni razpis za sofinanciranje drugih interesnih skupin ter njihovih programov v letu 2014

28.03.2014

Namen javnega razpisa je spodbujanje delovanja društev, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega javnega razpisa, na območju Občine Nazarje. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov delovanja upravičencev in izvedbe njihovih posameznih programov in projektov, namenjenih spodbujanju lastne dejavnosti, povezovanju in druženju članov ter uresničevanju namena in ciljev, ki so določeni v temeljnem aktu upravičenca. za dodelitev sredstev morajo biti predložene najkasneje 28. 4. 2014 ...več o tem

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, humanitarnih in invalidskih organizacij ter njihovih programov in projektov v letu 2014

28.03.2014

Namen javnega razpisa je spodbujanje delovanja socialnih, humanitarnih in invalidskih organizacij, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega javnega razpisa, na območju Občine Nazarje. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov delovanja upravičencev, ki izvajajo posebne socialne programe, namenjene reševanju socialnih stisk in težav oziroma reševanju socialnih potreb posameznikov in njihovih programov in projektov. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene najkasneje do 28. 4. 2014 ...več o tem

Projekt Trajnostna oskrba prebivalcev občine Nazarje

27.03.2014

Na pobudo županje občine Nazarje gospe Majde Podkrižnik smo pripravili projekt Trajnostna oskrba prebivalcev občine Nazarje. Projekt smo prijavili na razpis LAS – Društvo za razvoj Zgornje Savinjske doline in na razpisu uspeli. Partnerji v projektu smo Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Občina Nazarje, Osnovna šola Nazarje in Muzej Vrbovec, kot izvajalec sodeluje tudi Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Nazarje ...več o tem

Javni poziv za ponudbo spominkov ter poslovnih, promocijskih in protokolarnih daril

27.03.2014

Občina Nazarje kot partner projekta »Trajnostna oskrba prebivalcev občine Nazarje« zbira ponudbe za vključitev lokalnih spominkov različnih ponudnikov z območja občine Nazarje. Hkrati zbira ponudbo za poslovna, promocijska in protokolarna darila območja. Cilj zbiranja ponudb je identifikacija in izbor lokalnih spominkov in daril ter pomoč ponudnikom pri trženju le-teh. S tem bomo prispevali k promociji lokalnega okolja, njegove ponudbe na področju spominkov in daril, pa tudi k povečanju prihodka ponudnikov. Rok za zbiranje ponudb je 30. 05. 2014 do 12. ure ...več o tem

Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

19.03.2014

Občina Nazarje razpisuje oddajo enega enosobnega neprofitnega stanovanja v najem na naslovu Zadrečka cesta 13, Nazarje, stanovanje št. 417-13, v izmeri 25,87 m2, s pripadajočim kletnim prostorom. Stanovanje je v četrti etaži. Rok za oddajo vloge s prilogami je do 18. aprila 2014 ...več o tem

Informacija o možnostih pridobitve nepovratnih finančnih spodbud in ugodnih kreditov s strani EKO SKLADA

17.03.2014

Tudi v letošnjem letu je EKO SKLAD ponudil možnost sofinanciranja naložb v rabo obnovljivih virov energije in večje učinkovitosti stavb ter tudi električnih vozil. Poleg nepovratnih finančnih spodbud je možno tudi ugodno kreditiranje okoljskih naložb ...več o tem

Iskanje

VrbovskeNovice-2013-02Naslovnica160.jpg

Prostorski informacijski sistem občin

Jamstvo za mlade banner