Dobrodošli ...

Z veseljem vas pozdravljamo na prenovljeni spletni strani Občine Nazarje. Naš namen ostaja dvojen: predstaviti občino in njene glavne značilnosti vsem, ki je še ne poznajo in jih vljudno povabiti na obisk, hkrati pa preko spletnih strani tekoče informirati naše občanke in občane o vsem, kar se v občini dogaja. Občanom želimo v največji možni meri olajšati komuniciranje z občinsko upravo. Sodobne tehnologije so nam lahko pri tem v veliko pomoč, prihranijo nam dragocen čas in odvečne stroške. Z objavo predstavitvenih filmov Občine Nazarje v angleškem in nemškem jeziku želimo podati čim več informacij o nas tudi tuje govorečim obiskovalcem in jih povabiti v naše okolje znano po kulturnih in naravnih znamenitostih ...več o tem

Razpis za izvajanje šolskih prevozov na območju občine Nazarje s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje 4 šolskih let

14.05.2015

Občina Nazarje vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo za izvajanje šolskih prevozov na območju občine Nazarje. Rok za oddajo ponudbe je do 23.06.2015 do 11.00 ure ...več o tem

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2015

14.05.2015

Občina Nazarje skladno s določili 9. člena Odloka o priznanjih Občine Nazarje (Uradno glasilo ZSO. št. 5/05 in 11/12) objavlja Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2015. Predloge zbiramo do 22. junija 2015 ...več o tem

Spremenjen poslovni čas Lekarniške podružnice Nazarje

05.05.2015

Obveščamo vas, da je Svet javnega zavoda Lekarna Mozirje na svoji seji dne 23.04.2015 potrdil predlagani spremenjen poslovni čas Lekarniške podružnice Nazarje. ...več o tem

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

17.04.2015

Občina Nazarje razpisuje oddajo enega dvosobnega neprofitnega stanovanja v najem na naslovu Zadrečka cesta 11, Nazarje, stanovanje št. 427-33, v izmeri 55,60 m2, s pripadajočim kletnim prostorom in ene garsonjere na naslovu Zadrečka cesta 17, stanovanje št. 393-17, v izmeri 27,30 m2. Rok za oddajo vlog je do 18. maja 2015 ...več o tem

Obvestilo o delitvi embalažnih (rumenih) in črnih vrečk za gospodinjstva

09.04.2015

Objavljamo urnik opremljanja Zgornje Savinjske doline z rumeno vrečko - mešana embalaža. Ob delitvi embalažnih vrečk bo potekala tudi delitev črnih vrečk za gospodinjstva, ki nimajo črnih zabojnikov in oddajajo odpadke na določena odjemna mesta ...več o tem

Koristne informacije v zvezi s kompostiranjem

09.04.2015

Za vse tiste, ki bi radi na okolju prijazen način poskrbeli za svoje odpadke ter sami s kompostiranjem pridelali naravno gnojilo, smo pripravili nekaj koristnih infpormacij ...več o tem

Iskanje

VrbovskeNovice2015-1-naslovna160.jpg

Prostorski informacijski sistem občin

Jamstvo za mlade banner