Dobrodošli ...

Z veseljem vas pozdravljamo na prenovljeni spletni strani Občine Nazarje. Naš namen ostaja dvojen: predstaviti občino in njene glavne značilnosti vsem, ki je še ne poznajo in jih vljudno povabiti na obisk, hkrati pa preko spletnih strani tekoče informirati naše občanke in občane o vsem, kar se v občini dogaja. Občanom želimo v največji možni meri olajšati komuniciranje z občinsko upravo. Sodobne tehnologije so nam lahko pri tem v veliko pomoč, prihranijo nam dragocen čas in odvečne stroške. Z objavo predstavitvenih filmov Občine Nazarje v angleškem in nemškem jeziku želimo podati čim več informacij o nas tudi tuje govorečim obiskovalcem in jih povabiti v naše okolje znano po kulturnih in naravnih znamenitostih ...več o tem

Brezplačna sanacija posledic žleda tudi v letu 2015

23.03.2015

Društvo brezposelnih Slovenije – Servis dela, socialno podjetje sporoča lastnikom gozdov, ki so utrpeli škodo v lanskem letu po žledolomu ali drugih elementarnih nesrečah (zima, sneg, nevihte, poplave,…) na območju Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline, da smo v sodelovanju z ZRSZ Velenje in centralno službo v Ljubljani, na podlagi javnega povabila in izbora programov javnih del (2014-15), s 1. 3. 2015 ponovno pričeli z izvajanjem programa javnega dela pod naslovom: Pomoč v primeru elementarnih nesreč. Vsem lastnikom gozdov na območju Zavoda RS za gozdove OE Nazarje sporočamo, da nudimo in izvajamo pomoč pri odpravi škode v gozdu. Pomoč pri vzpostavljanju gozdne higiene in gozdnega reda je za lastnike gozdov brezplačna ...več o tem

Očiščevalna akcija Občine Nazarje

23.03.2015

Letna občinska očiščevalna akcija Občine Nazarje bo 28.3.2015 s pričetkom na zbirnih mestih po KS ob 8.00 uri. Prepričano smo, da bomo tudi letos z udeležbo v velikem številu izkazali skrb za naše okolje ...več o tem

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Nazarje za leto 2015

20.03.2015

Občina Nazarje bo v letu 2014 sofinancirala nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav velikosti do 50 PE na območju Občine Nazarje. Rok za oddajo vloge je 20. april 2015 ...več o tem

Objavljen razpis za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - območje Za samostanom-1

19.03.2015

Občina Nazarje objavlja razpis za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta Za samostanom-1. Rok za oddajo ponudb je do vključno 5. maja 2015 do 14.30 ...več o tem

Obvestilo v zvezi z ravnanjem z odpadki - nova brošura in urniki

19.03.2015

V novi brošuri o Pravilnem ravnanju z odpadki oziroma s surovinami in embalažo iz gospodinjstev so navedene vse infomacije o zbirnem centru, razvrščanju in urnikih odvoza ...več o tem

Razpis za izvajanje šolskih prevozov na območju občine Nazarje s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje 4 šolskih let

13.03.2015

Občina Nazarje vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo za izvajanje šolskih prevozov na območju občine Nazarje. Rok za oddajo ponudbe je do 15.04.2015 do 12.00 ure ...več o tem

IskanjeVrbovskeNovice-2014-02Naslovnica160.jpg

Prostorski informacijski sistem občin

Jamstvo za mlade banner