Velika nevarnost širjenja gradacije smrekovih lubadarjev

Zavod za gozdove Slovenije - območna enota Nazarje (ZGS) in Občina Nazarje opozarjata na veliko nevarnost širitve smrekovih lubadarjev. Obseg napada je že dosegel rekordne razsežnosti in povzroča veliko gospodarsko škodo. Zato pozivamo vse lastnike gozdov k doslednemu zatiranju in sanaciji žarišč, v skladu z navodili gozdarjev ZGS ...več o tem

Objavljen razpis za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - stavbna zemljišča v območju BIČ - Šmartno ob Dreti

28.01.2016

Občina Nazarje objavlja razpis za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin, stavbnih zemljišč, na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta BIČ - Šmartno ob Dreti. Rok za oddajo ponudb je do vključno 3. marca 2016 ...več o tem

Objavljen razpis za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - območje Za samostanom-1

28.01.2016

Občina Nazarje objavlja razpis za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta Za samostanom-1. Rok za oddajo ponudb je do vključno 3. marca 2016 ...več o tem

Namera o prodaji stvarnega premoženja - stavbno zemljišče v k.o. Šmartno ob Dreti

22.01.2016

Občina Nazarje objavlja namero o prodaji stavbnega zemljišča parc. št. 535/8 v izmeri 51 m2 v k.o. Šmartno ob Dreti ...več o tem

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, humanitarnih in invalidskih organizacij ter njihovih programov in projektov v letu 2016

22.01.2016

Namen javnega razpisa je spodbujanje delovanja socialnih, humanitarnih in invalidskih organizacij, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega javnega razpisa, na območju Občine Nazarje. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov delovanja upravičencev, ki izvajajo posebne socialne programe, namenjene reševanju socialnih stisk in težav oziroma reševanju socialnih potreb posameznikov in njihovih programov in projektov. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene najkasneje do 22. 2. 2016 ...več o tem

Javni razpis za sofinanciranje drugih interesnih skupin ter njihovih programov v letu 2016

22.01.2016

Namen javnega razpisa je spodbujanje delovanja društev, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega javnega razpisa, na območju Občine Nazarje. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov delovanja upravičencev in izvedbe njihovih posameznih programov in projektov, namenjenih spodbujanju lastne dejavnosti, povezovanju in druženju članov ter uresničevanju namena in ciljev, ki so določeni v temeljnem aktu upravičenca. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene najkasneje 22. 2. 2016 ...več o tem

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Nazarje - stanovanje

14.01.2016

Občina Nazarje objavlja razpis za javno zbiranje ponudb za prodajo dvosobnega stanovanja uporabne površine 57,97 m2 na naslovu Zadrečka cesta 11, Nazarje. Rok za oddajo ponudb je do vključno 17. februarja 2016 do 15.00 ure ...več o tem

Iskanje

VrbovskeNovice2-2015Naslovnica160.jpg

Prostorski informacijski sistem občin

Jamstvo za mlade banner