Dobrodošli ...

Z veseljem vas pozdravljamo na prenovljeni spletni strani Občine Nazarje. Naš namen ostaja dvojen: predstaviti občino in njene glavne značilnosti vsem, ki je še ne poznajo in jih vljudno povabiti na obisk, hkrati pa preko spletnih strani tekoče informirati naše občanke in občane o vsem, kar se v občini dogaja. Občanom želimo v največji možni meri olajšati komuniciranje z občinsko upravo. Sodobne tehnologije so nam lahko pri tem v veliko pomoč, prihranijo nam dragocen čas in odvečne stroške. Z objavo predstavitvenih filmov Občine Nazarje v angleškem in nemškem jeziku želimo podati čim več informacij o nas tudi tuje govorečim obiskovalcem in jih povabiti v naše okolje znano po kulturnih in naravnih znamenitostih ...več o tem

Vabilo na 7. razvojno konferenco lesarjev

29.08.2014

Občina Nazarje, Območna obrtno-podjetniška zbornica (OOZ) Mozirje, Razvojna agencija Savinjske regije (RASR), Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ) in Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija (SAŠA ORA) organizirajo 7. razvojno konferenco lesarjev - vseslovensko srečanje predstavnikov lesarske panoge, ki bo v torek, 9. septembra 2014 ...več o tem

Višina ograj med parcelami in posegi v varovalne pasove kategoriziranih občinskih cest

29.08.2014

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Nazarje in za območje izven naselja Nazarje glede ograj določata, da so ograje dopustne, kadar je potrebno zavarovanje zemljišča, objekta ali naprave pred nezaželenimi vplivi okolice in za preprečevanje nedovoljenega prečkanja območij. Pri njihovi uporabi, pa je potrebno upoštevati ustrezne odloke ...več o tem

Namera o prodaji stvarnega premoženja - stavbni zemljišči v k.o. Pusto Polje

28.08.2014

Občina Nazarje objavlja namero o prodaji stavbnih zemljišč parc. št. *117 in 556/4, obe k.o. Pusto Polje ...več o tem

Zbiranje kosovnih odpadkov v letu 2014

28.08.2014

Odvoz kosovnih odpadkov v Zg. Savinjski dolini bo tudi v letu 2014 potekal enako kot v letu 2013 in ne na naročilnico kot ste bili obveščeni v zgibanki. Kosovni odvoz je brezplačen za vsa gospodinjstva ...več o tem

Namera o prodaji stvarnega premoženja - zemljišča v k.o. Prihova

20.08.2014

Občina Nazarje objavlja namero o prodaji zemljišč 47/105, 47/124, 47/106, 169/1 in 47/125, vse k.o. Prihova ...več o tem

Pomoč pri sanaciji škode v gozdovih

13.08.2014

Društvo brezposelnih Slovenije – Servis dela, socialno podjetje iz Mozirja sporoča lastnikom gozdov, ki so utrpeli škodo v letošnjem letu po žledolomu ali drugih elementarnih nesrečah (zima, sneg, nevihte, poplave,…) na območju Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline, da smo v sodelovanju ZRSZ Velenje in centralno službo v Ljubljani, na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del: »Pomoč v primeru elementarnih nesreč« za leti 2014 in 2015, že zaposlili 10 brezposelnih oseb za odpravljanje škode v gozdu ...več o tem

IskanjeVrbovskeNovice-2013-02Naslovnica160.jpg

Prostorski informacijski sistem občin

Jamstvo za mlade banner