Dobrodošli ...

Z veseljem vas pozdravljamo na prenovljeni spletni strani Občine Nazarje. Naš namen ostaja dvojen: predstaviti občino in njene glavne značilnosti vsem, ki je še ne poznajo in jih vljudno povabiti na obisk, hkrati pa preko spletnih strani tekoče informirati naše občanke in občane o vsem, kar se v občini dogaja. Občanom želimo v največji možni meri olajšati komuniciranje z občinsko upravo. Sodobne tehnologije so nam lahko pri tem v veliko pomoč, prihranijo nam dragocen čas in odvečne stroške. Z objavo predstavitvenih filmov Občine Nazarje v angleškem in nemškem jeziku želimo podati čim več informacij o nas tudi tuje govorečim obiskovalcem in jih povabiti v naše okolje znano po kulturnih in naravnih znamenitostih ...več o tem

Vabljeni na gledališko predstavo Moški v omaki

03.03.2015

Interaktivna predstava improvizacijskega gledališča Lastniki humorja bo nasmejala in razgibala še tako zahtevne in statične gledalce. Vabljeni 7. marca ob 17. uri v Kulturni dom v Nazarjah ...več o tem

Namera o prodaji stvarnega premoženja - kmetijski zemljišči v k.o. Pusto Polje

02.03.2015

Občina Nazarje objavlja namero o prodaji kmetisjkih zemljišč parc. št. 112/4 in 958, obe k.o. Pusto Polje ...več o tem

Javni razpis za sofinanciranje drugih interesnih skupin ter njihovih programov v letu 2015

27.02.2015

Namen javnega razpisa je spodbujanje delovanja društev, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega javnega razpisa, na območju Občine Nazarje. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov delovanja upravičencev in izvedbe njihovih posameznih programov in projektov, namenjenih spodbujanju lastne dejavnosti, povezovanju in druženju članov ter uresničevanju namena in ciljev, ki so določeni v temeljnem aktu upravičenca. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene najkasneje 30. 3. 2015 ...več o tem

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, humanitarnih in invalidskih organizacij ter njihovih programov in projektov v letu 2015

27.02.2015

Namen javnega razpisa je spodbujanje delovanja socialnih, humanitarnih in invalidskih organizacij, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega javnega razpisa, na območju Občine Nazarje. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov delovanja upravičencev, ki izvajajo posebne socialne programe, namenjene reševanju socialnih stisk in težav oziroma reševanju socialnih potreb posameznikov in njihovih programov in projektov. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene najkasneje do 30. 3. 2015 ...več o tem

Nazarčani uspešni na smučanju v Lučah

24.02.2015

Občina Luče je v sodelovanju z domačim Smučarsko tekaškim društvom v začetku februarja pripravila smučarsko tekmovanje v veleslalomu, na katerega je povabila zaposlene in funkcionarje vseh sedmih zgornjesavinjskih občin. Tekmovanje je potekalo na smučišču Luče v Logu. Vabilu se je odzvalo pet občin, med njimi tudi občina Nazarje ...več o tem

Namera o menjavi stvarnega premoženja - zemljišča v k.o. Prihova

10.02.2015

Občina Nazarje bo v zadevi menjave nepremičnin na podlagi Sklepa o ravnanju s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 2015, sklenila neposredno pogodbo za menjavo zemljišč v k.o. Prihova ...več o tem

IskanjeVrbovskeNovice-2014-02Naslovnica160.jpg

Prostorski informacijski sistem občin

Jamstvo za mlade banner