Dobrodošli ...

Z veseljem vas pozdravljamo na prenovljeni spletni strani Občine Nazarje. Naš namen ostaja dvojen: predstaviti občino in njene glavne značilnosti vsem, ki je še ne poznajo in jih vljudno povabiti na obisk, hkrati pa preko spletnih strani tekoče informirati naše občanke in občane o vsem, kar se v občini dogaja. Občanom želimo v največji možni meri olajšati komuniciranje z občinsko upravo. Sodobne tehnologije so nam lahko pri tem v veliko pomoč, prihranijo nam dragocen čas in odvečne stroške. Z objavo predstavitvenih filmov Občine Nazarje v angleškem in nemškem jeziku želimo podati čim več informacij o nas tudi tuje govorečim obiskovalcem in jih povabiti v naše okolje znano po kulturnih in naravnih znamenitostih ...več o tem

Nov občinski svet in župan

25.10.2014

V petek, 24, oktobra, se je na konstitutivni seji zbral novoizvoljeni nazarski občinski svet. Prisotna je bila dotedanja županja Majda Podkrižnik in novoizvoljeni župan občine Nazarje Matej Pečovnik. Sejo je vodil najstarejši član občinskega sveta Janez Štiglic, ki je pojasnil, da je potek seje predpisan in da se o dnevnem redu ne razpravlja in ne glasuje. ...več o tem

Praznovanje v KS Šmartno ob Dreti

24.10.2014

V spomin na tragične dogodke med drugo svetovno vojno, ko je bilo s strani okupatorja tedanje naselje požgano, proti koncu oktobra krajani Šmartnega ob Dreti pripravijo svoje vsakoletno krajevno praznovanje. Tudi letos so ob tej priložnosti izvedli več zanimivih dogodkov. ...več o tem

Prvošolci Osnovne šole Nazarje svečano sprejeti v šolsko skupnost

23.10.2014

Na Osnovni šoli Nazarje je tradicija, da v oktobru, ko se novi otroci že nekoliko navadijo šolskega življenja, sprejmejo v šolsko skupnost učencev tudi vsakoletne prvošolce. Ob tej priložnosti pripravijo slovesnost. Tako je bilo tudi letos, ko so medse povabili še ravnateljico Vesno Lešnik in županjo občine Nazarje Majdo Podkrižnik ...več o tem

8. lesarski praznik v sliki in besedi

23.10.2014

Večdnevna prireditev s pestrim poslovnim, kulturnim, športnim, družabnim in glasbenim dogajanjem je postala tradicionalna. Z veseljem z vami delimo nekaj utrinkov v sliki in besedi ...več o tem

Obvestilo ARSO: pravice in obveznosti lastnikov priobalnih zemljišč

23.10.2014

Agencija RS za okolje obvešča vse lastnike priobalnih zemljišč, ki mejijo na vodotoke 2. reda, da so dolžni odstranjevati odvečno zarast, ki povzroča lahko tudi nastajanje ovir v strugi in s tem posledično erozijo brežin ...več o tem

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem - parcela

20.10.2014

Občina Nazarje namerava po metodi neposredne pogodbe skleniti najemno pogodbo, s katero bo oddala v najem zemljišče parc. št. 832/3, k. o. 941-Bočna, v izmeri 908 m2 ...več o tem

IskanjeVrbovskeNovice-2014-02Naslovnica160.jpg

Prostorski informacijski sistem občin

Jamstvo za mlade banner