Dobrodošli ...

Z veseljem vas pozdravljamo na prenovljeni spletni strani Občine Nazarje. Naš namen ostaja dvojen: predstaviti občino in njene glavne značilnosti vsem, ki je še ne poznajo in jih vljudno povabiti na obisk, hkrati pa preko spletnih strani tekoče informirati naše občanke in občane o vsem, kar se v občini dogaja. Občanom želimo v največji možni meri olajšati komuniciranje z občinsko upravo. Sodobne tehnologije so nam lahko pri tem v veliko pomoč, prihranijo nam dragocen čas in odvečne stroške. Z objavo predstavitvenih filmov Občine Nazarje v angleškem in nemškem jeziku želimo podati čim več informacij o nas tudi tuje govorečim obiskovalcem in jih povabiti v naše okolje znano po kulturnih in naravnih znamenitostih ...več o tem

13.08.2014

Društvo brezposelnih Slovenije – Servis dela, socialno podjetje iz Mozirja sporoča lastnikom gozdov, ki so utrpeli škodo v letošnjem letu po žledolomu ali drugih elementarnih nesrečah (zima, sneg, nevihte, poplave,…) na območju Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline, da smo v sodelovanju ZRSZ Velenje in centralno službo v Ljubljani, na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del: »Pomoč v primeru elementarnih nesreč« za leti 2014 in 2015, že zaposlili 10 brezposelnih oseb za odpravljanje škode v gozdu ...več o tem

90 letnica delovanja PGD Gorica ob Dreti

12.08.2014

V gasilskem društvu PGD Gorica ob Dreti so letos obeležili 90 letnico delovanja, s prevzemom novega gasilskega vozila in slavnostno sejo, zvečer pa so se zbrani poveselili ob zvokih ansambla Modrijani. Na slavnostni seji so podelili priznanja zaslužnim gasilcem, čestitke pa so prejeli tudi od prijateljskega gasilskega društva iz Nemčije Kuerten Biesfield ...več o tem

Prednostna lista upravičencev za najem neprofitnega stanovanja

07.08,2014

Občina nazarje objavlja prednostno listo za neprofitni najem stanovanja v izmeri 25,87 m2, ki se nahaja na naslovu Zadrečka cesta 13, številka stanovanja 417-13 ...več o tem

Slovenske županje pri predsedniku Pahorju

25.07.2014

Na državni praznik, 25. junija, so se slovenske županje udeležile sprejema pri predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju. Pobudo za srečanje je dala županja občine Kobarid Darje Hauptman. Srečanja se je udeležila tudi županja občine Nazarje Majda Podkrižnik ...več o tem

Poletni jezikovni tabor v Nazarjah

25.07.2014

Na pobudo Občine Nazarje bo v zadnjem tednu avgusta za osnovnošolce 8. in 9. razreda ter dijake 1. in 2. letnika organiziran poletni jezikovni tabor. Na taboru bodo lahko obnovili svoje znanje angleščine, se naučili kaj novega ter se v sproščenem okolju pripravili na novo šolsko leto. Prijave zbiramo do 20.08.2014, število mest je omejeno ...več o tem

Urnik odvoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

24.07.2014

V mesecu septembru bo potekala akcija odvoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v občinah Zgornje Savinjske doline. Nevarni odpadki so tisti, ki vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi in jih torej ni mogoče odlagati skupaj s komunalnimi oziroma gospodinjskimi odpadki, saj so praviloma tudi težje razgradljivi ...več o tem

IskanjeVrbovskeNovice-2013-02Naslovnica160.jpg

Prostorski informacijski sistem občin

Jamstvo za mlade banner