Dobrodošli ...

Z veseljem vas pozdravljamo na prenovljeni spletni strani Občine Nazarje. Naš namen ostaja dvojen: predstaviti občino in njene glavne značilnosti vsem, ki je še ne poznajo in jih vljudno povabiti na obisk, hkrati pa preko spletnih strani tekoče informirati naše občanke in občane o vsem, kar se v občini dogaja. Občanom želimo v največji možni meri olajšati komuniciranje z občinsko upravo. Sodobne tehnologije so nam lahko pri tem v veliko pomoč, prihranijo nam dragocen čas in odvečne stroške. Z objavo predstavitvenih filmov Občine Nazarje v angleškem in nemškem jeziku želimo podati čim več informacij o nas tudi tuje govorečim obiskovalcem in jih povabiti v naše okolje znano po kulturnih in naravnih znamenitostih ...več o tem

Obnovljen zadnji večji most v občini

12.09.2014

V okviru dogodkov ob praznovanju Občine Nazarje so v sredo, 10. septembra, namenu predali dodobra prenovljen most čez Dreto na cesti Šmartno-Brdo-Zgornje Pobrežje. Dela so trajala od sredine julija in omenjeni odsek ceste je bil nekaj časa zaprt, poskrbljeno pa je bilo za obvozno cesto. Slovesno rezanje traku je bilo tako zaključno dejanje prenove tega pomembnega povezovalnega objekta ...več o tem

Dela na sanaciji plazu pri Jozlnu

03.09.2014

Nad lokalno cesto Nazarje-Kokarje-Lačja vas se je sprožil zemeljski plaz, ki je ogrožal cesto pa tudi zemljišče in gospodarsko poslopje, ki ležita pod pobočjem. V teh dneh potekajo dela na sanaciji plazu ...več o tem

Energetska sanacija šole in vrtca v Nazarjah

03.09.2014

Občina Nazarje se je v lanskem letu uspešno prijavila na javni razpis ministrstva za infrastrukturo in prostor ter pridobila sofinancerska sredstva za energetsko prenovo starega dela nazarske osnovne šole in tamkajšnjega vrtca. Dela je bilo zaradi pouka mogoče izvesti šele v letošnjih šolskih počitnicah. Prav v teh dneh izvajalsko podjetje s sanacijo zaključuje ...več o tem

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2014

02.09.2014

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ativnosti trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Rok za oddajo vlog za navedene ukrepe je 30. 9. 2014 ...več o tem

Program praznovanja občinskega praznika Občine Nazarje, 6. - 21. september 2014

02.09.2014

Občina Nazarje praznuje svoj občinski praznik v mesecu septembru. Tudi letos ga bomo obeležili s številnimi prireditvami družabne, športne in kulturne narave ...več o tem

Trajnostna oskrba prebivalcev občine Nazarje

31.08.2014

Kmetijsko gozdarski zavod Celje s partnericama Občino Nazarje in Osnovno šolo Nazarje v sodelovanju z nazarsko območno enoto Zavoda za gozdove RS izvaja projekt za promocijo lokalne preskrbe prebivalcev občine Nazarje. Projekt izvajajo preko Društva LAS Zgornje Savinjske doline s sofinanciranjem v okviru programa Leader. V sklopu projekta so izvedli že več dogodkov, zadnji je bil v soboto, 30. avgusta, ko so v Bohačevem toplarju predstavili različne vrste krompirja in možnost preskrbe z njim za ozimnico. Predstavili so se lokalni pridelovalci krompirja z zares pestro sortno ponudbo ...več o tem

IskanjeVrbovskeNovice-2014-02Naslovnica160.jpg

Prostorski informacijski sistem občin

Jamstvo za mlade banner