Dobrodošli ...

Z veseljem vas pozdravljamo na prenovljeni spletni strani Občine Nazarje. Naš namen ostaja dvojen: predstaviti občino in njene glavne značilnosti vsem, ki je še ne poznajo in jih vljudno povabiti na obisk, hkrati pa preko spletnih strani tekoče informirati naše občanke in občane o vsem, kar se v občini dogaja. Občanom želimo v največji možni meri olajšati komuniciranje z občinsko upravo. Sodobne tehnologije so nam lahko pri tem v veliko pomoč, prihranijo nam dragocen čas in odvečne stroške. Z objavo predstavitvenih filmov Občine Nazarje v angleškem in nemškem jeziku želimo podati čim več informacij o nas tudi tuje govorečim obiskovalcem in jih povabiti v naše okolje znano po kulturnih in naravnih znamenitostih ...več o tem

Slovenske županje pri predsedniku Pahorju

25.07.2014

Na državni praznik, 25. junija, so se slovenske županje udeležile sprejema pri predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju. Pobudo za srečanje je dala županja občine Kobarid Darje Hauptman. Srečanja se je udeležila tudi županja občine Nazarje Majda Podkrižnik ...več o tem

Poletni jezikovni tabor v Nazarjah

25.07.2014

Na pobudo Občine Nazarje bo v zadnjem tednu avgusta za osnovnošolce 8. in 9. razreda ter dijake 1. in 2. letnika organiziran poletni jezikovni tabor. Na taboru bodo lahko obnovili svoje znanje angleščine, se naučili kaj novega ter se v sproščenem okolju pripravili na novo šolsko leto. Prijave zbiramo do 20.08.2014, število mest je omejeno ...več o tem

Urnik odvoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

24.07.2014

V mesecu septembru bo potekala akcija odvoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v občinah Zgornje Savinjske doline. Nevarni odpadki so tisti, ki vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi in jih torej ni mogoče odlagati skupaj s komunalnimi oziroma gospodinjskimi odpadki, saj so praviloma tudi težje razgradljivi ...več o tem

Obnova mostu v Šmartnem

15.07.2014

Vse uporabnike lokalne ceste LC 282011 Šmartno – Brdo – Zgornje Podbrežje, da bo predvidoma v času med 23.7.2014 in 4.9.2014 potekala obnova mosta preko Drete. V času izvedbe del bo urejen obvoz po LC 282011 Šmartno, Brdo Zgornje, Podbrežje v smeri Podprežje in po LC 282061 Spodnje Kraše, Brdo v smeri Spodnjih Kraš ...več o tem

Mateja prišla do polfinala

19.06.2014

Ime nazarske občine s svojimi dosežki širom Slovenije zastopajo občani, tako starejši kot mlajši, na različnih prireditvah in tekmovanjih. Eno od dogajanj, ki se je odvijalo v pomladanskem času na Planet TV, je bilo tekmovanje za zlato točajko oddaje Raketa. Mateja Lever iz Šmartnega ob Dreti je uspešno zastopala nazarske barve in se prebila do polfinala ...več o tem

NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe za pridobitev solastniškega deleža - nepremičnina v k.o. Bočna

10.06.2014

Občina Nazarje, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za pridobitev solastniškega deleža v višini idealnega deleža 26,27 % na nepremičnini, parc. št. 832/3, k.o. 941-Bočna, ki v naravi predstavlja okoljsko javno infrastrukturo ...več o tem

IskanjeVrbovskeNovice-2013-02Naslovnica160.jpg

Prostorski informacijski sistem občin

Jamstvo za mlade banner