PREKLIC javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Nazarje - v območju OPPN Bič

4. 4. 2022 SIMONA B. (OBČINA NAZARJE) 172
04.04.2022
Javni razpisi in javni natečaji
Do preklica
478-0014/2022
28.03.2022
Simona Brajer
simona.brajer@nazarje.si