Rekonstrukcija LC282131 Tov. BSH-Prihova-Rečica v dolžini 145m, JP782431 v dolžini 45m po projektu št. 9901-14/2021, JP Komunala d.o.o. Mozirje, januar 2022

17. 1. 2022 Samo B. (OBČINA NAZARJE) 545
17.01.2022
Javna naročila
30.10.2022 do 00:00
430-0004/2022
Samo Begič
samo.begic@nazarje.si
03 839 16 00
31.01.2022 ob 00:00