Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Nazarje - v območju OPPN Bič

23. 4. 2021 SIMONA B. (OBČINA NAZARJE) 79
23.04.2021
Javni razpisi in javni natečaji
20.07.2021 do 12:00
478-0016/2021
19.04.2021
Simona Brajer
simona.brajer@nazarje.si