Domov E-stik z občino Vloge in obrazci

Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev

Oddaja zahtevka
Strošek upravne takse: Brezplačno
Rok za rešitev: 15 dni
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE