LKomp – Program krepitve kompetenc članov mreže mikro/ malih proizvajalcev lesnih izdelkov za šport/ rekreacijo, zabavo in igro ter turističnih spominkov v ZSŠD

37
Evropski sklad za regionalni razvoj, LAS projekti
V teku
Povezava
-