Sklep o plakatnih mestih v času volilne kampanje za izvedbo volitev za predsednika republike

23. 8. 2022 Marinka R. 85