23. redna seja Občinskega sveta Občine Nazarje

SIMONA B. (OBČINA NAZARJE) 259
Seja je potekala dne 26.05.2022 ob 18.00
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Nazarje
Status: V pripravi
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno občinsko glasilo (27.05.2022)
Konec veljavnosti: 26.06.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse, Občinski prostorski načrti (OPN)
Soglasje k ceni storitve in omrežnine obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Nazarje
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 26.05.2022
Začetek veljavnosti: 28.05.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Soglasje k ceni storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za odvajanje komunalne odpadne vode v Občini Nazarje
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 26.05.2022
Začetek veljavnosti: 28.05.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Soglasje k ceni storitve in omrežnine obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v Občini Nazarje
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 26.05.2022
Začetek veljavnosti: 28.05.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o povišanju ekonomske cene v vrtcu Nazarje in Šmartno ob Dreti
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 26.05.2022
Začetek veljavnosti: 28.05.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o prvi spremembi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 2022
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 26.05.2022
Začetek veljavnosti: 28.05.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Odlok o prvi spremembi proračuna Občine Nazarje za leto 2022
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 26.05.2022
Začetek veljavnosti: 28.05.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Nazarje
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 26.05.2022
Začetek veljavnosti: 11.06.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki