Ž. c. sv. Martina v Šmartnem ob Dreti

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
3331 Nazarje