P. c. sv. Katarine na Gorici pri Lačji vasi

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
3331 Nazarje