KOMISIJA ZA ODLIKOVANJA, PRIZNANJA IN NAGRADE

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Bojan ŠTRUKELJ
  • namestnica predsednika, Helena ŠOSTERIČ
  • član, Janez ŠTIGLIC
  • član, Dušan PRAZNIK
  • članica, Zorica ŠTRUCL