SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednik Filip STRNIŠNIK
  • namestnik predsednika Janko ŠTRUCL
  • članica Martina ZAKRAJŠEK
  • članica Manica HUDALES
  • član Sebastjan MIKLAVŽINA