ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednica, Andreja ZUPAN
  • namestnik predsednice, Filip STRNIŠNIK
  • član, Primož JELŠNIK
  • članica, Tatjana JURJOVEC
  • članica, Vanja HOFBAUER