ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednica, Helena ŠOSTERIČ
  • namestnik predsednice, Bojan ŠTRUKELJ
  • član, Sebastjan ŽVIPELJ
  • članica, Irena VAČOVNIK
  • članica, Zvonka ZAKRAJŠEK