POVABILO PONUDNIKOM ZA ODDAJO PONUDBE ZA UREDITEV JARKA V DOBLETINI, FAZA 1

21. 9. 2021 Samo B. (OBČINA NAZARJE) 85