14. redna seja občinskega sveta Občine Nazarje

1327
Seja je potekala dne 21.04.2016 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Soglasje k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Nazarje (20/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 21.04.2016
Začetek veljavnosti: 01.05.2016
Soglasje k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v Občini Nazarje (20/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 21.04.2016
Začetek veljavnosti: 01.05.2016
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (20/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 21.04.2016
Začetek veljavnosti: 30.04.2016
Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Nazarje (20/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 21.04.2016
Začetek veljavnosti: 14.05.2016
Konec veljavnosti: 25.07.2020
Zaključni račun proračuna Občine Nazarjeza leto 2015 (20/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 21.04.2016
Odlok o drugi spremembi proračuna Občine Nazarje za leto 2016 (20/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 21.04.2016
Začetek veljavnosti: 30.04.2016