Tehnični podatki- elaborat za sanacijo plazu 1 na LC 282031 Zavodice Čreta

21. 9. 2020 Samo B. (OBČINA NAZARJE) 131