LOKACIJSKA PREVERITEV ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PROSTORSKO IZVEDBENIH POGOJEV ZA OBJEKT ZADREČKA CESTA 12 V NAZARJAH

29.05.2020 Lucija P. 193