Koronavirus - Zaprtje zbirnega centra Podhom

13. 3. 2020 Marinka R. 605