Obnova JP Dovoz stara OŠ Nazarje z ureditvijo postajališča in obnova JP Praznik Birš

10. 3. 2020 Samo B. (OBČINA NAZARJE) 331