Tehnična dokumentacija za Sklop 2: Ureditev lokalne ceste Spodnje Kraše Brdo LC 282061, faza 2.

22.01.2020 Samo B. (OBČINA NAZARJE) 246