Tehnična dokumentacija za Sklop 2: Ureditev lokalne ceste Spodnje Kraše Brdo LC 282061, faza 2.

22. 1. 2020 Samo B. (Občina Nazarje) 433