Tehnična dokumentacija za Prestavitev in novogradnja vodovoda v območju naselja Pusto Polje z rekonstrukcijo javnih poti JP 782151, JP782161

22. 1. 2020 Samo B. (Občina Nazarje) 478