INDIVUDUALNA STANOVANJSKA GRADNJA V ŠMARTNEM OB DRETI- UREDITVENO OBMOČJE BIČ