INDIVUDUALNA STANOVANJSKA GRADNJA V NAZARJAH- UREDITVENO OBMOČJE »ZA SAMOSTANOM-1«