NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA - JAVNO NAZNANILO

4. 3. 2019 SIMONA B. (OBČINA NAZARJE) 518